II Ogólnopolska Konferencja „ Młodzi Diagności w Łodzi”

W dniach 16-17 listopada odbyła się II edycja Konferencji organizowanej przez Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej „Młodzi Diagności w Łodzi”, podczas której mieliśmy przyjemność gościć 210 osób. Celem powstania tego eventu była chęć wymiany intelektualnej wśród Studentów Analityki Medycznej, Doktorantów
i Diagnostów, a co za tym idzie integracja środowiska naukowego. Organizatorzy pragnęli poszerzyć zainteresowania zaproszonych Gości z całej Polski oraz zaciekawić zagadnieniami związanymi z diagnostyką laboratoryjną.

W piątek Konferencję uroczyście rozpoczął Pan Prorektor Prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski, następnie pierwsza w historii Łodzi Prodziekan ds. Analityki Medycznej
Pani Prof. Józefa Lorenc wygłosiła, przemówienie dla przyszłego pokolenia Diagnostów. Po oficjalnych powitaniach wszystkich zaproszonych gości, pan Prof. dr hab. n. med. Marek Mirowski zaprezentował wykład inaguracyjny „Diagnostyka XXI wieku- nowe biomarkery
i narzędzia diagnostyczne”. Tego dnia odbyły się równolegle dwie sesje naukowe: sesja ustna dla Studentów Analityki Medycznej oraz sesja plakatowa dla Diagnostów i Specjalizantów.

W komisji sesji ustnej zasiedli:

Przewodniczący: dr n. med. Kinga Rośniak – Bąk

Członkowie: prof. dr hab. n. med. Janina Łucja Grzegorczyk
dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Borowiec
dr n. med. Ewa Świątkowska
prof. dr hab. Ewa Balcerczak
Monika Olek- prezes ŁTSML

W trakcie konkursu uczestnicy zaprezentowali interesujące punkty badawcze swoich prac
w laboratoriach uczelnianych. Laureatami Sesji Ustnej zostali:

I miejsce: Joanna Miśkiewicz, Karolina Strzelec ( Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) „ Profil ekspresji wybranych genów kodujących białka z rodziny BCL-2
u chorych na łuszczycę stawową leczonych adalimumabem”

II miejsce: Karolina Tądel, Karolina Wakulik, Benita Wiatrak, Tomasz Koźlecki, Helena Moreira ( Wrocławski Uniwersytet Medyczny) „ Ocena aktywności cytotoksycznej polietyloaminy na wybranych liniach komórkowych”

III miejsce : Karolina Wakulik, Karolina Tądel, Benita Wiatrak, Tomasz Koźlecki, Helena Moreira ( Wrocławski Uniwersytet Medyczny) „ Miniaturowe urządzenia analityczne jako narzędznia do efektywnej oceny prowadzonej terapii”

W komisji plakatowej dla Diagnostów i Specjalizantów zasiedli:

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Mirowski

Członkowie: mgr Alicja Niewiadomska
dr n. farm. Marzenna Nasiadek
dr n. med. Olga Stasikowska – Kanicka
Piotr Nazarek- vice Prezes ŁTSML

Laureatami Sesji zostali:

I miejsce: mgr Maria Patryka „ Homocysteina- rola, metabolizm, diagnostyka”

II miejsce: mgr Karolina Łukaszczyk „ Neisseria gonorrheae jako czynnik etiologiczny zakażeń układu moczowo-płciowego, objawy, diagnostyka, leczenie”

III miejsce: mgr Mariusz Śliwiński „Fenomen witaminy D”.

Komisje miały trudny wybór, aby wybrać najciekawsze prace z pośród tylu interesujących prac. Organizatorzy przygotowali dla uczestników Konferencji urozmaicony wieczór po pierwszej części konferencji: seans w Planetarium EC1, zwiedzanie Łodzi
z przewodnikiem oraz oficjalne Afterparty w Klubie Studenckim Medyk.

W trakcie sobotnich obrad miały miejsce wykłady popularno-naukowe,
które pogłębiły zainteresowania słuchaczy. Prelegentami zostali:

 • dr Ewa Świątkowska z wykładem „ Zawód Diagnosty Laboratoryjnego na tle innych Zawodów Medycznych”,

 • prof. dr n. farm. Jolanta Zawilska z wykłedem „Medyczna marihuana“,

 • dr n. med Katarzyna Szwabe z wykładem „ Parazytozy, czy to problem nadal aktualny?“,

 • dr n. med. Rafał Wlazeł „ Predykcja- jeszcze jendo oblicze diagnostyki laboratoryjnej“.

Podczas wykładów odbyły się warsztaty dla Studentów przygotowane przez firmę SYNEVO, poprowadzone przez Pana Dyrektora Pawła Pastułę.

Równolegle w trakcie sobotnich wydarzeń trwała Sesja Plakatowa dla Studentów
i Doktorantów. W skład komisji weszli:

Przewodniczący: dr n. med. Natalia Kościuk

Członkowie: prof. nadzw. dr hab. n farm. Joanna Sikora
prof. dr hab. Ewa Balcerczak
dr n. med. Marek Łobos
Sylwia Metryka- Skarbnik ŁSTML

Laureatami Sesji plakatowej dla Studentów i Doktorantów zostali:

I miejsce: Milena Pązik „Porównanie metod zliczenia cytoz w płynach z jam ciała”

II miejsce: Katarzyna Niebudek, Jacek Pietrzak „ Ocena związku polimorfizmu pojedynczego nukleotydu w pozycji T-129C genu ABCB1 z ryzykiem rozwoju szpiczaka mnogiego”

III miejsce: Paulina Młudzik, Karolina Antosik „ Rola sekwencjonowania nowej generacji
w weryfikacji rozpoznań klinicznych”

Wszystkim laureatom konkursów bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli:

 • Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień

 • Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowsna

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Fumed – Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego wydziału Farmaceutycznego UM
  w Łodzi

 • Evereth

Patroni medialni:

 • Młodzi w Łodzi

 • Biotechnologia.pl

 • Evereth News

 • Laboratorium Medyczne

Sponsorzy Konferencji:

 • ROCHE

 • MERCK

 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Sarstedt

 • SYNEVO

 • Celther

 • Dziekan Wydziału Farmacetycznego

 • Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego wydziału Farmaceutycznego UM
  w Łodzi

 • Lejdis Studio

 • Tkalnia Zagadek

Obsługa cateringowa Konferencji:

 • Sandwich Szop

Dziękujemy Państwu za udział w II Ogólnopolskiej Konferencji „Młodzi Diagności w Łodzi”. Serdecznie dziękujemy wszystkim Organizatorom oraz Pani Prof. dr hab. Ewie Balcerczak za poświęcony czas w trakcie przygotowań Konferencji. Mamy nadzieję,
że będziecie Państwo miło wspominać czas spędzony z Nami w Łodzi.