Kontakt

Lokalizacja konferencji

farma wydz

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

K o n t a k t:
Informacje nt. Konferencji „Młodzi Diagności w Łodzi”:
Adres mailowy: konferencja.ltsml@gmail.com

 

Organizator Konferencji:
Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej (ŁTSML)

Prezes ŁTSML:
Monika Olek

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
Monika Olek
Piotr Nazarek
Sylwia Metryka
dr n. farm. Marta Żebrowska
mgr Agnieszka Jeleń
dr Aleksandra Sałagacka
mgr Adrian Krygier

Opiekun:
prof. dr hab. n. farm. Ewa Balcerczak